Είστε εδώ

Παυλέας Σαράντος, «Κύπρου Χρυσάνθη, Αξιοθέα, μονόπρακτο», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. 145-147