Είστε εδώ

Κοντού Νανά Π., «Όμως εγώ σε βρίσκω», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 154 (Δεκέμβριος 1967), σ. 199