Είστε εδώ

Βαφόπουλος Γεώργιος Θ., «Σελίδες αυτοβιογραφίας», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 154 (Δεκέμβριος 1967), σ. 195-199