Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Συζήτηση. Περιμένοντας τον Γκοντό του Μπέκετ», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 154 (Δεκέμβριος 1967), σ. 186-194