Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Το μαγαζί», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 154 (Δεκέμβριος 1967), σ. 183-185