Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Τρία ποιήματα για τα μπουζούκια», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 154 (Δεκέμβριος 1967), σ. 181-185