Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Στα μπουζούκια», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 154 (Δεκέμβριος 1967), σ. 181-182