Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Α. Θ. Νικολαΐδη, Οι διαφορές του φάσματος», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 263