Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Τάκη Ολύμπιου, 40382», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 262-263