Είστε εδώ

Μαυρίδης Παναγιώτης Θ., «Η γραμμή», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 134-135 (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 105