Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Το μυστήριο, το κάλλος και η ιθαγένεια του τοπίου», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 134-135 (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 91-105