Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Δημοσθένη Ζαδέ, Μια πολιτεία ονειρεύεται, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 250