Είστε εδώ

Χαρατσάρης Κυριαζής, «Από μήνα σε μήνα. Το θέατρο. Π. Παπαδούκα, Ο μεγάλος πειρασμός, Γ. Θεοτοκά, Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 101-103