Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Το τέλος της αυταπάτης», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 55-58