Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Προγραμματισμένη και ελεύθερη τέχνη», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 50-52