Είστε εδώ

Βαρβιτσιώτης Τάκης, «Γύρω από την ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 46-49