Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Το μυθιστόρημα, ερωτήματα και προτιμήσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 117-118 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1964), σ. 275-282