Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Παντελή Λισάρη, Τα μάτια της θάλασσας», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 269