Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Φάνη Παπαδάκου, Από καιρούς δύσκολους», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 262-263