Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιώργου Χειμωνά, Η εκδρομή, πεζογράφημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 258-259