Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κωστούλας Μητροπούλου, Πολιτεία χωρίς ήρωες, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 257-258