Είστε εδώ

Θράβαλος Γιώργος, «Ενέδρα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 234