Είστε εδώ

Σαραντάρης Γιώργος, «Πνευματικό επεισόδιο», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 233-234