Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Μικρή πινακοθήκη», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 113-114 (Ιούλιος-Αύγουστος 1964), σ. 200-205