Είστε εδώ

Κοτζιάς Αλέξανδρος, «Το υπόμνημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 102-106