Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Σ. Ν. Φιλιππίδη, Συμπεριφορές», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 82-83