Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Κούλη Αλέπη, Το χρονικό της ζωής μου, ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 81