Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Κ. Χρυσάνθη, Δεκατρία αντιποιητικά θέματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 81