Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Νίκου Αθανασιάδη, Σταύρωση χωρίς ανάσταση, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 65-67