Είστε εδώ

Βασιλοπούλου Σοφία, «Ελπίδα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 48-49