Είστε εδώ

«Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Ευριπίδου Ιφιγένεια εν Αυλίδι», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 191