Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ειρένας Ιωαννίδου-Αδαμίδου, Η κυρία Ρίμα, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 177