Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κώστα Ταχτσή, Το τρίτο στεφάνι, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 176-177