Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Ο κήπος της Βεατρίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 159-168