Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Ένας άγγελος», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 155-158