Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Η δίκη», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 147-150