Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Η εποχή και η ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 145-146