Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Περί όντος και μη όντος», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 97 (Μάρτιος 1963), σ. 59-79