Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Απολογία», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 97 (Μάρτιος 1963), σ. 58