Είστε εδώ

«Βιβλία που λάβαμε», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 42-43