Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Θεόκλητου Καριπίδη, Πίνακας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 41