Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Αντιγόνης Γαλανάκη-Βουρλέκη, Πορεία προς ένδον, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 40-41