Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Αλκ. Γιαννοπούλου, Η τυφλόμυγα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 34-35