Είστε εδώ

Παπασιώπης Παύλος, «Ο άλλος», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 14-18