Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Σαράντου Παυλέα, Έλξη και δίχτυ, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 389