Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Πέτρου Χάρη, Κώστας Ουράνης, ομιλία», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 376-377