Είστε εδώ

Πρασίνης Φώτης, «Περιθώριο. Η ποίηση στην Καβάλα (ή το χρέος του ποιητή σε μια πολιτεία)», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 362-364