Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Περιθώριο. Το χρονικό της Εταιρίας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 359-362