Είστε εδώ

Μπακιρτζής Χαράλαμπος, «Η Χαρούλα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 354-356