Είστε εδώ

Μητροπούλου Κωστούλα, «Αδιέξοδο», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 102-103 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963), σ. 272-273